Tagasi

Kaabliga M-BUS arvestite kauglugemine

Keskseade RTU


– M-Bus liidesega arvestite (vee-, elektri-, soojus-, gaasiarvestite jne) kauglugemine, raportite koostamine
– sisseehitatud veebiserver arvutivõrgus/Internetis andmete lugemiseks
– töötleb kuni 250 arvesti andmeid
– iseseisvalt loeb versioonist olenevalt 0 kuni 20 Mbus arvestit
– toide 24 volti
– paigaldus DIN liistule
– LCD ekraan näitude lokaalseks lugemiseks

Laiendusmoodul LC1

– keskseadmega RTU ühendamiseks või iseseisvaks USB liidese kaudu Windows programmiga lugemiseks
– töötleb kuni 60 arvesti andmeid
– USB ühendus arvutiprogrammi abil andmete lugemiseks ilma RTU keskseadmeta süsteemis
– toide 24 volti
– paigaldus DIN liistule

Laiendusmoodul LC250

– keskseadmega RTU ühendamiseks
– edastab kuni 250 arvesti andmeid
– ei oma sisemist mälu
– toide 24 volti
– paigaldus DIN liistule

Mbus arvesteid võib ühendada võrguühendusvõimaluse ja ekraaniga keskseadme külge kuni 20.
Laiendusmooduli LC1 külge võib ühendada kuni 60 Mbus arvestit ja laiendusmooduli LC250 külge võib ühendada kuni 250 Mbus arvestit. Edasiseks LC1 moodulit kasutava süsteemi laiendamiseks järgmise
60 arvesti kauglugemiseks on vajalik veel üks laiendusmoodul LC1. Maksimaalne Mbus arvestite hulk
kogu süsteemis (vastava arvu laiendusmoodulite kasutamise korral) võib olla 250.
Laiendusmoodul LC1 ei pea olema keskseadme juures, vaid võib asetseda mujal. Näiteks, kui
kortermajas on korteris 2 veearvestit, siis võib keskseadmest kõige kaugemal olevaid kortereid
kokku kaabeldada 30 (kokku 60 arvestit) ja juhtida see kaabel laiendusmoodulisse.
Laiendusmoodulist lähtuv kaabel ühendada järgmiste korterite 60 arvestiga ning paigaldada
järgmine laiendusmoodul, kust lähtuv kaabel ühendada kuni 20 arvestiga ja ühendada see kaabel
keskseadmega. Sellisel juhul on laiendusmoodulid sobivas kohas hoones ja kuni 80 arvesti
kauglugemiseks sobiv keskus on, näiteks ekraanilt näidu lugemiseks, paigaldatud kergesti
ligipääsetavasse kohta hoones. Kõik seadmed (keskseade ja laiendusmoodulid) vajavad 230 VAC
toidet.

Ühes kauglugemissüsteemis peavad kõik arvestid olema ühesuguse andmeedastuskiirusega(enamlevinud on 2400 baudi)

Valmis kauglugemissüsteem on ostja oma ja näite võib lugeda vastavalt vajadusele ilma täiendavalt iga lugemise eest tasumata.

Näitude lugemine on tasuta.

Kauglugemine keskseadme RTU ja LC1 laiendusmoodulitega

Kauglugemine kesksedme ja laiendusmoodulitega

Lae alla keskseadme RTU ja LC1 kauglugemissüsteemi tutvustus

Kauglugemine USB liidese kaudu LC1 moodulitega

kauglugemine USB kaudu ja lisamoodulitega

Lae alla LC1 moodulitega USB kaudu kauglugemissüsteemi tutvustus